Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 26 juli 2023

1. Verzamelde gegevens
Via het contactformulier op onze website verzamelen we de volgende gegevens:

 1. Naam: zodat we u kunnen aanspreken en persoonlijk kunnen reageren op uw bericht.
 2. E-mailadres: om met u te kunnen communiceren en u te voorzien van relevante informatie.


2. Gebruik van gegevens
We gebruiken de verzamelde gegevens om:

 1. Te reageren op uw vragen, opmerkingen of verzoeken die u via het contactformulier heeft ingediend.
 2. U belangrijke mededelingen te sturen met betrekking tot onze diensten, zoals reserveringsbevestigingen of wijzigingen in onze openingstijden.
 3. U op de hoogte te houden van nieuws, aanbiedingen en promoties waarvan wij denken dat ze voor u relevant kunnen zijn (hiervoor zullen we uw toestemming vragen, indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving).
 4. Onze website te verbeteren en aan te passen aan de behoeften van onze bezoekers.


3. Delen van gegevens
We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren, verhandelen of op enige andere wijze overdragen aan derden, tenzij:

 1. We uw toestemming hebben verkregen om dit te doen.
 2. Het nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te reageren op gerechtelijke bevelen of juridische procedures.
 3. Het nodig is om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen, of die van anderen.
 4. Het nodig is in het geval van een bedrijfsfusie, overname, verkoop van activa of een soortgelijke situatie waarin uw gegevens kunnen worden overgedragen als een van de bedrijfsmiddelen van Bouwbedrijf Kos.


4. Beveiliging van gegevens
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We beperken de toegang tot uw gegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren en zorgen ervoor dat alle partijen die toegang hebben tot uw gegevens gebonden zijn aan geheimhoudingsverplichtingen.


5. Bewaartermijn
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.


6. Uw rechten
U heeft het recht om:

 1. Toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u hebben.
 2. Onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren.
 3. Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 4. Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
 5. Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken (indien van toepassing).
 6. Een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden.


7. Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst.

Neem gerust contact met ons op via e-mail: info@bouwbedrijfkos.nl als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken.